Samenvatting evaluatie workshopserie 4 (voorjaar 2020)

 

Corona

Het was voor iedereen een bijzonder voorjaar door de uitbraak van de coronacrisis. De vierde serie workshops startte in januari en werd door de corona-maatregelen na drie bijeenkomsten opgeschort. Eind juli werden de activiteiten weer opgepakt. Naar aanleiding van het thema ‘wonen’ bezochten de deelnemers in een extra bijeenkomst de ecowijk Mandora. Dit zorgde voor een extra ontmoet-moment.

Verwachtingen

Bij aanvang verwachtten de deelnemers vooral meer ideeën op te doen voor de komende levensfase, een groter netwerk, inspiratie van anderen en mogelijkheden voor tijdsbesteding te leren kennen. De workshops leverden voor de meerderheid meer op dan verwacht.

Thema’s

De thema’s die in de workshops aan de orde kwamen werden gemiddeld met een zeven gewaardeerd. Er werden geen onderwerpen gemist.

Werkvormen

De diverse werkvormen tijdens de workshops werden met een 8 gemiddeld gewaardeerd.

De variatie van de workshops werd met een 9 gemiddeld gewaardeerd.

De schriftelijke informatie, de presentaties en de voorbereidingsopdrachten waren duidelijk gezien de gemiddelde waardering met acht of negen.

Tempo en duur

Zeven van de acht deelnemers waren tevreden over het tempo waarin werd gewerkt. Voor een

deelnemer mag het tempo wat langzamer om de tijd te hebben om de indrukken goed te

verwerken. Het aantal bijeenkomsten was voor ieder goed.

Conclusie

De workshopserie wordt gewaardeerd gemiddeld met een 8.

De meeste deelnemers willen activiteiten blijven doen binnen PowerHouten-verband. De begeleiders  kijken met veel voldoening terug op de afgelopen workshop serie die ondanks de onderbreking toch zoveel kon betekenen voor de deelnemers.