THEMATAFEL

Power kent een logische opbouw:

Het begin is een introductiebijeenkomst waarin belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud van de serie workshops; in de bijeenkomst wordt een proeve van de workshops gegeven en uitgelegd hoe de opbouw van de workshops is.

 

Na de introductiebijeenkomst volgt een serie van vijf workshops, afgerond met een terugkombijeenkomst; daar kunnen de deelnemers van de workshops onder meer vertellen welke projecten ze individueel of in groepen (kringen) hebben opgezet/uitgevoerd in vervolg op de workshops.

 

De laatste stap is de thematafel. Een bijeenkomst van alle deelnemers uit alle voorgaande series van workshops met hun introducees, alle begeleiders, leden van de projectgroep en de Adviesgroep. Het doel is onderlinge kennismaking van alle deelnemers uit alle series rondom een thema. Deze keer is het thema het levenstestament *). In een interactieve sessie met notaris Stigter worden alle vragen rondom het levenstestament behandeld. Maar er is uiteraard ook veel ruimte voor nadere kennismaking.

*) Dit thema kon door droeve persoonlijke omstandigheden helaas niet doorgaan. Het vervangend thema was "eigendom en andere zakelijke rechten". Het thema levenstestament wordt op 6 november alsnog behandeld in de volgende thematafel.

De thematafel werd dit jaar gehouden op vrijdag 17 mei vanaf 14.00 uur in sociaal cultureel centrum Schoneveld. Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst werd veel aandacht besteed aan nieuwe initiatieven vanuit de deelnemers. Een van die initiatieven is het opzetten van een POWERcafé in Houten voor deelnemers en introducees; er is een werkgroep geformeerd die nader onderzoek naar de mogelijkheden gaat doen. Om een beeld te geven van wat anderen hebben gedaan hierna een sfeerbeeld van het POWERcafé in Zutphen.

De volgende thematafel is gepland op 18 november 2019 en zal gaan over het thema "levenstestament". Hiermee wordt de belofte ingelost om dit thema, dat eerder helaas moest worden afgelast, alsnog te behandelen. Ook nu zal notaris Stigter onze gids zijn

 

 

Zie voor meer initiatieven en hun voortgang onder de tab "NIEUWS"