THEMATAFEL

POWERHouten kent een logische opbouw:

Het begin is een introductiebijeenkomst waarin belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud van de serie workshops; in de bijeenkomst wordt een proeve van de workshops gegeven en uitgelegd hoe de opbouw van de workshops is.

Na de introductiebijeenkomst volgt een serie van vijf workshops, afgerond met een terugkombijeenkomst; daar kunnen de deelnemers van de workshops onder meer vertellen welke projecten ze individueel of in groepen (kringen) hebben opgezet/uitgevoerd in vervolg op de workshops.

De laatste stap is de thematafel. Een bijeenkomst van alle deelnemers uit alle voorgaande series van workshops met hun introducees, alle begeleiders, leden van de projectgroep en de Adviesgroep. Het doel is onderlinge kennismaking van alle deelnemers uit alle series rondom een thema.

Op 8 november 2022 organiseert POWERHouten alweer de vierde thematafel, dit keer rondom het thema vriendschap.

"Zin in Vriendschap"

Bij de voorbereiding hebben opnieuw drie Powerdeelnemers hun inbreng gegeven, waarbij een van hen o.a. opmerkte: Zeker in de Coronatijd leerde ik mijn echte vrienden kennen en vroeg ik me ook wel eens af hoe ik zelf als vriend(in) ben.  Ik heb nooit zo echt beseft als toen hoe belangrijk het is om te investeren in het onderhouden en eventueel uitbreiden van mijn vriendenkring.

We hebben Nan Stevens weer bereid gevonden om een interactieve inleiding te houden. Nan Stevens is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en was hoofddocent psychogerontologie aan de Radboud Universiteit. Zij heeft veel onderzoek- en praktijkervaring met het thema vriendschappen. Zo heeft zij de groepscursus ‘Zin in vriendschap’ ontwikkeld en jarenlang gegeven, die de basis is geworden van de online cursus ‘Zin in vriendschap 50+’ i.s.m. de VU. 

Je kunt je aanmelden via deze website op de pagina "contact". Gelet op de kosten van de externe inleider vragen we van iedere deelnemer een bijdrage van €10, die kan worden overgemaakt op de bankrekening NL12RABO0329849794 t.n.v. Stichting vanhoutenenco, omschrijving: PowerHouten, Vriendschap 8 november plus je naam zoals je je hebt aangemeld via de website. Je kan één (ook betalende) Houtense introducé(e) meenemen. Je kent vast iemand die hiervoor ook belangstelling heeft.

Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 1 november 2022.

Je krijgt een bevestiging van je aanmelding via je email.

Het minimum aantal deelnemers om de Thematafel door te laten gaan is 15. 

De thematafel start om 13.45 en eindigt om 17.00 uur.