PRIVACY

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s.

POWER Houten slaat een beperkt aantal gegevens op van deelnemers aan workshops.

Deze gegevens berusten uitsluitend bij de organisatie POWER Houten en worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met deelnemers.

Deelnemers krijgen op hun verzoek inzage in hun opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op verzoek van deelnemers worden de gegevens verwijderd.