WAT IS POWER

 

POWER is een serie workshops waarin de deelnemer inspiratie op kan doen voor het formuleren van een persoonlijk plan. Tijdens de workshops werk je met allerlei leuke uitdagende werkvormen onder begeleiding van 2 ervaren begeleiders. Iedere serie workshops bestaat uit 5 workshops van ieder 3 uur waarin je intensief met elkaar in gesprek bent om geleidelijk meer inzicht te krijgen in je eigen situatie en de weg(en) naar een actieve toekomst.

In elke workshop staat een thema centraal en ga je voor jezelf na of je hierin actie wilt gaan ondernemen en hoe je dat zou kunnen doen.

 

Situaties waarin POWER zeker van pas kan komen zijn onder meer:

- Je bent gestopt met werken en zoekt nu naar een zinvolle invulling van de vrijgekomen tijd

- Je zoekt meer of ander vrijwilligerswerk

- Je werkte ver buiten Houten en hebt daardoor slechts  een bescheiden netwerk in Houten dat je wilt gaan uitbreiden

- Je bent net verhuisd naar Houten (dichter bij de kleinkinderen) en het netwerk moet nog groeien

- Door het wegvallen van een dierbare is er veel "lege" tijd vrijgekomen die je graag zinvol wil gaan invullen

- De gezondheid is minder geworden en je moet op zoek naar andere hobby's en/of vrijwilligerswerk

- Je bent "gewoon" iemand die het leuk vindt om perspectief te zoeken in uitwisseling met anderen.