WAT IS POWER

POWER is een serie workshops waarin de deelnemer inspiratie op kan doen voor het formuleren van een eigen gedocumenteerd toekomstplan. Dit geschiedt door intensieve discussies met collega deelnemers in gevarieerde werkvormen onder begeleiding van steeds 2 ervaren begeleiders. Iedere serie workshops bestaat uit 5 workshops van ieder 3 uur waarin zeer intensief wordt gediscussieerd om geleidelijk meer inzicht te krijgen in de eigen situatie en de weg(en) naar een actieve toekomst.

POWER bestaat al een aantal jaren en wordt op steeds meer plaatsen in Nederland georganiseerd. Uit de evaluaties blijkt dat vrijwel alle deelnemers op enigerlei wijze profijt hebben gehad van de serie. Vaak krijgen deelnemers nieuwe inzichten die kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen in hun toekomstbeeld; soms geeft POWER een versterking van vage beelden die al wel bestonden maar door de de serie veel duidelijker worden.

 

Situaties waarin POWER zeker van pas kan komen zijn onder meer:

- Je bent gestopt met werken en zoekt nu naar een zinvolle invulling van de vrijgekomen tijd

- Je zoekt meer of ander vrijwilligerswerk

- Je werkte ver buiten Houten en hebt daardoor slechts  een bescheiden netwerk in Houten dat je wilt gaan uitbreiden

- Je bent net verhuisd naar Houten (dichter bij de kleinkinderen) en het netwerk moet nog groeien

- Door het wegvallen van een dierbare is er veel "lege" tijd vrijgekomen die je graag zinvol wil gaan invullen

- De gezondheid is minder geworden en je moet op zoek naar andere hobby's en/of vrijwilligerswerk

- Je bent "gewoon" iemand die het leuk vindt om perspectief te zoeken in uitwisseling met anderen.